Reisaanbiedingen

Reikwijdte van deze Check

De Check Reisaanbiedingen bevat een samenvatting van de belangrijkste verplichtingen die in acht moeten worden genomen bij het aanprijzen van reisdiensten.
Voor reclame-uitingen voor reisdiensten gelden de algemene regels met betrekking tot oneerlijke reclame. Deze reclame-uitingen mogen dus niet misleidend zijn. Raadpleeg de Check Oneerlijke Reclame en de Check Informatieverplichtingen voor uitgebreide informatie hierover.De inhoud van deze Check is bijgewerkt tot 28 mei 2014 en is gebaseerd op de Reclamecode Reisaanbiedingen 2014.

Klik hier voor de checklist over het onderwerp 'Reisaanbiedingen' Volgende

Bekijk hieronder uw keuze: