Privacy policy

Privacy policy

De Stichting Reclame Code (SRC) legt gegevens vast die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de Reclame Code Commissie, het College van Beroep en de afdeling Compliance en de afdeling Copy Advies. SRC gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden en stelt geen vertrouwelijke informatie voor doeleinden beschikbaar op een wijze die onverenigbaar is met doeleinden waarvoor de gegevens van u zijn verkregen. Ook kunnen gegevens worden gebruikt om u te vragen deel te nemen aan een marktonderzoek, om kennis te nemen van het gebruik van deze website en om u in de toekomst op de hoogte te houden over (nieuwe) activiteiten van SRC.

Indien u vragen hebt over de omgang met persoonsgegevens door SRC, dan kunt u deze mailen naar: communicatie@reclamecode.nl.  

Bekijk hieronder uw keuze: