Personenauto's

DON'Ts

 • Gebruik nooit uitsluitend de afkorting Pk voor het motorvermogen (1 CvP). 
 • Noem de (top)snelheid, acceleratie en motorvermogen van de auto niet als reden om de auto te kopen (1 CvP).
 • Roep niet op tot agressief, milieuonvriendelijk of verkeersonveilig gedrag (3 CvP) . Een duidelijk humoristische overdrijving van “verkeerd” gedrag is in principe wel toegestaan, op voorwaarde dat duidelijk is dat de adverteerder niet oproept tot navolging van dat gedrag en ook geen vrees voor navolging bestaat.

Terug naar algemene info over 'Personenauto's'


Algemeen

Kwalificaties

Brandstofverbruik en CO2

Wis alle selecties
Bekijk hieronder uw keuze:

Algemeen

// Prijsvermelding

Let op! Let op bij vaste en onvermijdbare bijkomende kosten, zoals de kosten van het rijklaar maken. Inmiddels geldt op grond van een uitspraak van de hoogste Europese rechter dat kosten van het rijklaar maken in de geadverteerde verkoopprijs verdisconteerd moeten zijn. Deze kosten mogen dus niet meer afzonderlijk worden genoemd.
In de praktijk betekent dit dat bij autoprijzen in advertenties de BTW, BPM, leges, recyclingsbijdrage en (onvermijdbare componenten van de) autorijklaarkosten in de prijs moeten zijn opgenomen. De ACM heeft aangekondigd hierop te zullen handhaven.

Algemeen

// Reclame alleen voor merknaam

Het is niet verplicht bij reclame voor uitsluitend een merknaam gegevens over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot te vermelden. De Reclame Code Commissie beoordeelt bij klachten of er sprake is van reclame voor uitsluitend een merknaam. Als de Commissie oordeelt dat toch (ook) reclame voor een of meer specifieke modellen wordt gemaakt, is de reclame in strijd met artikel 2 lid 2 van de CvP wanneer er geen brandstofverbruik en CO2 uitstoot wordt genoemd. Vermeld dus bij mogelijke twijfel altijd het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot.

Let op! Als u onverplicht toch mededelingen doet over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, zorg er dan voor dat de genoemde gegevens het officiële brandstofverbruik en de officiële CO2-uitstoot betreffen. Klik hier voor het Brandstofverbruiksboekje.
Andere verbruiksgegevens zijn niet toegestaan (2 lid 1 CvP). De mededelingen dienen bovendien juist en niet misleidend zijn. Raadpleeg ook de Check Oneerlijke Reclame.
 

Algemeen

// Reclame voor meer dan een model

Indien de reclame betrekking heeft op meer dan één model (bijvoorbeeld een reeks auto’s van hetzelfde model of merk), vermeldt dan het resultaat van de best en de slechts scorende auto uit de reeks, zowel voor wat betreft het brandstofverbruik als de CO2. Doe dit volgens de voorschriften die horen bij het desbetreffende medium.

Algemeen

// Financieringsaanbod

Wordt in de reclame-uiting een financieringsaanbod gedaan? Voeg dan de kredietwaarschuwing toe: 

kredietwaarschuwing 

In print reclame-uitingen moet de waarschuwing gecentreerd onderaan worden opgenomen. Doe dit bij voorkeur onder de tekst met betrekking tot het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, behalve indien het financieringsaanbod voorop staat. In het laatste geval ligt het meer voor de hand eerst de kredietwaarschuwing te vermelden.

Voor reclame-uitingen op internet geldt dat de waarschuwing gecentreerd bovenaan in de reclame-uiting getoond moet worden. 
Let op! Deze verplichting geldt ook als de rente 0% bedraagt!

Raadpleeg de website van de Autoriteit Financiele Markten voor uitgebreide informatie over de verplichte kredietwaarschuwing en downloadbestanden van de waarschuwing in verschillende formaten. 


 

Algemeen

// Informatieverplichtingen

Raadpleeg de Check Informatieverplichtingen om te zien welke informatie standaard aan de consument moet worden verstrekt.
Raadpleeg verder ook de Check Oneerlijke Reclame om te controleren of de reclame-uiting voldoende duidelijk is voor de gemiddelde consument.
 

Kwalificaties

// Absoluut veilig

Prijs de auto niet aan als een absoluut veilig product (4 CvP). Wel is het toegestaan erop te wijzen dat de auto relatief veilig is, bijvoorbeeld door te verwijzen naar testen van botsproeven.

Kwalificaties

// Milieuvriendelijk - schoon product

Prijs de auto niet aan als een milieuvriendelijk of schoon product (3 CvP, 2 en 3 MRC) Zeg nooit dat de auto bijdraagt aan een schoon milieu of een schoon milieu bevordert. Wel is het toegestaan erop te wijzen dat een model ten opzichte van een “gewone” auto zuiniger is in brandstofverbruik en/of een lagere CO2-uitstoot heeft en om die reden minder milieubelastend is.

Brandstofverbruik en CO2

// Algemeen

Breng op reclamemateriaal geen merktekens, symbolen of opschriften betreffende het energiegebruik aan die bij de consument verwarring kunnen wekken (artikel 4 Besluit Etikettering Energiegebruik Personenauto’s).

Brandstofverbruik en CO2

// Affiches / billboards

Vermeld het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van het model of de modellen waarop de reclame betrekking heeft. Deze gegevens moeten zijn toegespitst op de uitvoering zoals deze in de reclame wordt genoemd en/of is te zien. Let dus erop of de aangeprezen auto handgeschakeld is of een automatische versnellingsbak heeft en/of het een benzinemotor of dieselmotor betreft! Bij de vraag wat het officiële brandstofverbruik/de officiële CO2 uitstoot is, wordt uitgegaan van het RDW-brandstofverbruiksboekje.

Vermeld het brandstofverbruik (pop-up) en de CO2 uitstoot (pop-up) als volgt:

 • Horizontaal;
 • Onderaan de uiting en gescheiden van andere geschreven vermeldingen;
 • In een lettertype dat goed leesbaar is en met een normale spatiëring;
 • Op een wijze dat de vermeldingen duidelijk contrasteren met de achtergrond;
 • In een lettergrootte die even groot of groter is dan de kleinste letter van de verdere informatie. Hierbij gelden (met uitzondering van sub- of superscript) de volgende eisen met betrekking tot de lettergrootte:
  • voor formaat A3: 5mm
  • voor formaat A2: 7,5mm
  • voor formaat A1: 10mm
  • voor formaat ‘abribus’: 25mm
  • voor affiches 10m2: 55mm
  • voor affiches 16m2: 70mm
  • voor affiches 20m2: 75mm
  • voor affiches 36m2: 100mm
  • andere formaten: in verhouding tot de hierboven opgegeven normen
    

Brandstofverbruik en CO2

// Banners

Vermeld het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van het model of de modellen waarop de reclame betrekking heeft. Deze gegevens moeten zijn toegespitst op de uitvoering zoals deze in de reclame wordt genoemd en/of is te zien. Let dus erop of de aangeprezen auto handgeschakeld is of een automatische versnellingsbak heeft en/of het een benzinemotor of dieselmotor betreft! Bij de vraag wat het officiële brandstofverbruik/de officiële CO2-uitstoot is, wordt uitgegaan van het RDW-brandstofverbruiksboekje.

Vermeld de verbruiks- en CO2- emissiegegevens duidelijk leesbaar of biedt de mogelijkheid rechtstreeks door te klikken naar de pagina waar deze informatie staat en kan worden afgedrukt.
 

Brandstofverbruik en CO2

// Displays / posters in showroom

Maak gebruik van de energie-etiketten, posters en/of displays die de importeur verplicht is te verstrekken overeenkomstig het Besluit Etikettering Energiegebruik Personenauto’s. Dit materiaal moet zich, evenals een gratis brandstofverbruikgids, in de nabijheid van de getoonde auto bevinden.
 

Brandstofverbruik en CO2

// Printreclame

Bijvoorbeeld drukwerk in kranten, tijdschriften en folders.

Vermeld het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van het model of de modellen waarop de reclame betrekking heeft. Deze gegevens moeten zijn toegespitst op de uitvoering zoals deze in de reclame wordt genoemd en/of is te zien. Let dus erop of de aangeprezen auto handgeschakeld is of een automatische versnellingsbak heeft en/of het een benzinemotor of dieselmotor betreft! Bij de vraag wat het officiële brandstofverbruik/de officiële CO2 uitstoot is, wordt uitgegaan van het RDW-brandstofverbruiksboekje.

Vermeld het verbruik en de CO2 uistoot als volgt:

 • Horizontaal;
 • Onderaan de uiting en gescheiden van andere geschreven vermeldingen;
 • In een lettertype dat goed leesbaar is en met een normale spatiëring;
 • Op een wijze dat de vermeldingen duidelijk contrasteren met de achtergrond;
 • In een lettergrootte die even groot of groter is dan de kleinste letter van de verdere informatie. Hierbij gelden (met uitzondering van sub- of superscript) de volgende eisen met betrekking tot de lettergrootte:
  • voor reclameformaten kleiner dan A5: 1,5mm 
  • voor reclameformaten vanaf A5: 3mm 
  • voor reclameformaten vanaf A3: 4mm 
  • voor reclameformaten vanaf A2: 5mm 
  • andere formaten: in verhouding tot de hierboven opgegeven normen.
    
    

Brandstofverbruik en CO2

// Radiocommercial / televisiecommercial

Het is niet verplicht in radio- en televisiecommercials het brandstofverbruik te noemen. Dit kan dus bij commercials achterwege blijven.

Let op! Als u in commercials toch mededelingen doet over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot, doe dit dan bij voorkeur in overeenstemming met de wijze waarop het officiële brandstofverbruik en de officiële CO2-uitstoot van het model of de modellen waarop de reclame betrekking heeft, zou moeten worden genoemd. De mededelingen dienen bovendien juist en niet misleidend zijn. Raadpleeg ook de Check Oneerlijke Reclame.
 

Brandstofverbruik en CO2

// Website

Vermeld het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van het model of de modellen waarop de reclame betrekking heeft. Deze gegevens moeten zijn toegespitst op de uitvoering zoals deze in de reclame wordt genoemd en/of is te zien. Let dus erop of de aangeprezen auto handgeschakeld is of een automatische versnellingsbak heeft en/of het een benzinemotor of dieselmotor betreft! Bij de vraag wat het officiële brandstofverbruik/de officiële CO2-uitstoot is, wordt uitgegaan van het RDW-brandstofverbruiksboekje.