Personenauto's

Reikwijdte van deze check

De Check Personenauto’s bevat een samenvatting van de belangrijkste verplichtingen die in acht moeten worden genomen bij het aanprijzen van nieuwe personenauto’s. Reclame voor tweedehands auto’s valt niet onder het bereik van deze Check. Voor dergelijke reclame gelden uitsluitend de wettelijke verplichtingen (in het bijzonder de verplichting het motorvermogen in kW te vermelden) en de algemene bepalingen van de NRC. Zie daarvoor Check Oneerlijke Reclame en Check Informatieverplichtingen.

Internationaal

Wordt de reclame ook in België openbaar gemaakt? Raadpleeg dan tevens de Belgische Reclamecode voor Motorrijtuigen.

 

Klik hier voor de checklist over het onderwerp 'Personenauto's' Volgende

Bekijk hieronder uw keuze: