Oneerlijke reclame

Wat valt onder de definitie van misleiding?

Bij elke reclame-uiting dient de adverteerder zich af te vragen of de aanprijzing juist, duidelijk en compleet is. Het enkele feit dat een uiting onjuiste, onvolledige, onduidelijke of niet-complete informatie bevat, brengt trouwens niet altijd mee dat sprake is van misleidende reclame.
Noodzakelijk is dat de gemiddelde consument door de verkeerde of onvolledige informatie ertoe gebracht zou kunnen worden om bijv. iets te kopen dat hij anders niet had gedaan. Ofr sprake is van misleiding wordt beoordeeld door de Commissie en, in hoger beroep, het College.

Belangrijk

Om vast te stellen of er sprake is van misleiding, wordt onderscheid gemaakt tussen de “gewone” reclame-uiting en de reclame-uiting die een uitnodiging tot aankoop bevat. Bij reclame met een uitnodiging tot aankoop gelden meer informatieverplichtingen. Houdt het onderscheid tussen een gewone reclame-uiting en een uitnodiging tot aankoop daarom goed in de gaten. Zie verder de Check informatieverplichtingen.
De inhoud van deze Check is bijgewerkt tot 6 september 2017.

Klik hier voor de checklist over het onderwerp 'Oneerlijke reclame' Volgende

Bekijk hieronder uw keuze: