Kinderen

Wat betekent “gericht op kinderen”?

Meestal blijkt uit de reclame zelf dat deze geheel of gedeeltelijk gericht is op kinderen. Denk bijvoorbeeld aan reclame die specifiek voor deze doelgroep is bedoeld, zoals reclame voor speelgoed.
Ook kan het bereik bepalend zijn of de reclame is gericht op kinderen. Zie bijvoorbeeld de regels bij reclame voor alcohol in de checklist.

De Commissie, of in hoger beroep het College, beoordeelt of de reclame op kinderen is gericht. Hierbij is de bedoeling van de adverteerder niet doorslaggevend, maar zal worden gelet op alle omstandigheden van het geval.
Indien uit de strekking van de reclame of de wijze waarop deze kinderen bereikt of uit andere feiten en omstandigheden kan volgen dat de reclame geheel of gedeeltelijk op kinderen is gericht, wordt geadviseerd deze checklist te hanteren.

De inhoud van deze Check is bijgewerkt tot 18 maart 2015.

Klik hier voor de checklist over het onderwerp 'Kinderen' Volgende

Bekijk hieronder uw keuze: