Herkenbaarheid van reclame

Wat is het belang van herkenbaarheid van reclame?

Het is belangrijk om te weten of een uiting een reclame-uiting is of niet. Aan een reclame-uiting wordt immers een andere betekenis toegekend dan aan andere uitingen. Er dient daarom een duidelijk onderscheid te zijn tussen bijvoorbeeld een aanbieding van een adverteerder en een  redactioneel artikel.

Uitgangspunt is dat reclame duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn. Een reclame-uiting dient makkelijk, dat wil zeggen zonder moeite, als zodanig te identificeren te zijn (vlg. 2011/00080).

Deze check is bijgewerkt tot en met 20 augustus 2014.

Klik hier voor de checklist over het onderwerp 'Herkenbaarheid van reclame' Volgende

Bekijk hieronder uw keuze: