Goede smaak en fatsoen

Welke subjectieve normen zijn er?

De goede smaak, het fatsoen, de goede zeden, nodeloos kwetsend en appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.
Zie de artikelen 2, 3, 4 en 6 van de NRC.  
 

Hoe gaat de Reclame Code Commissie met subjectieve normen om?

Bij de beoordeling van subjectieve normen, stelt de Commissie zich terughoudend op. Van geval tot geval wordt door haar bekeken of volgens de huidige maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden. Daarbij spelen naast tekst, opmaak en grootte van de reclame-uiting ook factoren als de plaats van publicatie, de indringendheid en het bereik van het medium en (de aard van) het product waarvoor reclame wordt gemaakt een rol.

De inhoud van deze check is bijgewerkt tot 12 oktober 2017.

Klik hier voor de checklist over het onderwerp 'Goede smaak en fatsoen' Volgende

Bekijk hieronder uw keuze: